Strona: Contact / XXII MSM

Contact

Organizers:

Anna Szlachta 17 743 2462 annasz@prz.edu.pl
Kazimierz Brydak 17 865 1438 k.brydak@prz.edu.pl
Robert Hanus 17 743 2463 rohan@prz.edu.pl

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE:

RZESZOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Dept of Metrology and Diagnostic Systems

str. Wincentego Pola 2 (building A)
35-959 Rzeszów 
tel.: +48 17 865 1575
fax.: +48 17 743 2465