XXII MSM / Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza